[ Àrea Privada ]

 

cat.gif

Durant 20 sessions matinals els nois i les noies d’ESO i Batxillerat treballaran els procediments i els continguts de les matèries instrumentals per tal de reforçar els seus coneixements i afrontar amb més garanties d’èxit el curs 2016-2017.
L’Estudi d’estiu es recomana als alumnes que han cursat el curs a l’estranger, als alumnes que han obtingut uns resultats acadèmics baixos i molt especialment a aquells que no han superat alguna o algunes de les àrees (llengües, catalana, castellana i anglesa; matemàtiques; física i química, i ciències socials).
L’Estudi d’estiu serà una bona eina per afrontar les proves extraordinàries d’ESO i de Batxillerat dels dies 1 i 2 de setembre de 2016 que el Departament d’Ensenyament va incorporar com un mecanisme oficial de recuperació de les àrees pendents, sempre d’acord amb el principi de l’avaluació continuada.
Lloc: Edifici de Batxillerat de l’Escola

Programa d’ESO
Les àrees motiu d’estudi seran sis: llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, ciències socials, llengua anglesa (aquesta última àrea, només 1r i 2n ESO) i física i química (aquesta àrea, només 4t ESO). Els alumnes podran acollir-se a un, dos o tres blocs, però no podran agafar les sis àrees; només en podran escollir tres com a màxim. En qualsevol cas, la tria serà per a les quatre setmanes.
Per a més informació, contacteu amb el cap d’estudis.
L’activitat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de participants (vegeu “Altres qüestions importants”).

Programa de Batxillerat
Les àrees motiu d’estudi seran quatre: expressió i redacció en llengües catalana i castellana (enteses com una única àrea), física, matemàtiques i química. Els alumnes podran acollir-se a un, dos o tres blocs, però no podran agafar les quatre àrees; només en podran escollir tres com a màxim. En qualsevol cas, la tria serà per a les quatre setmanes.
Per a més informació, contacteu amb la cap d’estudis.
L’activitat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de participants (vegeu “Altres qüestions importants”).

Altres qüestions importants
Donat que l’Estudi d’estiu demana un treball personal que permeti assegurar l’aprofitament de l’acció, hi haurà un seguiment acurat dels participants amb proves i informes setmanals. A més, els mòduls seran impartits, principalment, per mestres i professors de l’Escola. Si és el cas, es podran realitzar entrevistes personals.
Els alumnes de Secundària que només hagin de realitzar els blocs 1 i 3 tindran un espai disponible per a l’estudi entre les
10.30 i les 12 h.
Els grups seran reduïts, però el compliment total del programa demana un nombre mínim d’inscripcions de vuit alumnes. L’assignació de places es farà per ordre d’inscripció i només s’obriran nous grups si s’arriba al quòrum mínim per a un altre grup.

Dates: Del 27 de juny al 22 de juliol de 2016

Premis:

     

Convenis i col·laboracions:

     
     
     

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. L’informem de que els tercers Google i Facebook estan ubicats a Estats Units, on la legislació no té un nivell adequat de protecció de dades equiparable a l’europeu. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.

Configuració Acceptar cookies i continuar