[ Àrea Privada ]

Help

Procés d’inscripció i modificacions

Enguany la inscripció en les activitats extraescolars s’ha d’emplenar en línia mitjançant la pàgina web de l´Escola (www.betania-patmos.org) seguint aquestes instruccions:

  1. Valideu el vostre nom d’usuari i contrasenya a l’àrea privada.
  2. Un cop el sistema us reconegui, feu clic al menú “Activitats/ Inscripcions”.
  3. Trieu el vostre fill/a o vosaltres mateixos i inicieu la inscripció tot seleccionant l’oferta que desitgeu.
  4. En finalitzar el procés, el sistema informarà de la tria realitzada i donarà la possibilitat d’imprimir un resguard.

Les modificacions o eliminacions de les inscripcions d’activitats extraescolars s’hauran de fer des de la mateixa pàgina web. No s’acceptarà cap inscripció que no sigui en línia.

L’admissió es fa per disponibilitat de places. L’Escola pot variar la composició dels grups que es presenten per necessitats d’organització o per no arribar al nombre d’alumnes necessari per formar-los.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció les possibles altes i baixes de les activitats es podran comunicar únicament a través de la web de l’Escola donant d’ALTA o de BAIXA per al mes següent.

Baixes

La inscripció suposa un compromís d’assistència per a tot el curs. En cas de no poder acomplir-lo, la baixa es notificarà a través de la web de l’Escola. Un cop iniciada l’activitat, totes les altes i baixes que es puguin donar seran per mesos sencers.
La baixa d’una activitat extraescolar serà efectiva a partir del mes següent sempre que es notifiqui amb una setmana d’antelació prèvia a l’inici del mes que continua. Cal notificar-la a través de la web.

Dates d’inici i acabament de les activitats

Les activitats començaran el primer dia hàbil d’octubre. La data de finalització serà el darrer dia hàbil de maig per a les activitats d’idiomes i en finalitzar el curs escolar, a mitjans de juny, per a les musicals, esportives i culturals (excepte Logopèdia, que finalitzarà el maig).   

Contacte amb els responsables de les activitats

Els responsables de les activitats atendran les vostres consultes per correu electrònic.

Cookies are important for you, they influence on your browsing experience, they help us to protect your privacy and allow us to proceed with your requests that you demand through the website. We use our own and thirdparty cookies to analyze our services and provide you with advertising related to your preferences on the basis of a profile made with your browsing habits (for example, visited pages). If you consent to its installation, click on 'Accept Cookies', or you can also set your preferences by pressing 'Cookie settings'. More information in our 'Cookies Policy'.

Settings Allow cookies and continue Reject cookies